Ophavsret

Janssen-Cilag A/S ejer og kontrollerer indholdet på denne hjemmeside, www.levemedskizofreni.dk, som er beskyttet efter ophavsretsloven. Du må kun downloade indhold fra hjemmesiden til privat og ikke til kommercielt brug. Det er ikke tilladt at videregive eller ændre indholdet, og indholdet må ikke kopieres. Det er dog tilladt at fremstille enkelte eksemplarer til privat brug. Sådanne eksemplarer må dog ikke udnyttes på anden måde.

Siden indeholder links og henvisninger til andre sider. Janssen-Cilag A/S kan ikke drages til ansvar for hændelser ved brug af disse sider, som udelukkende er tænkt som en service ved brug af denne hjemmeside.

Handelsnavn, firmanavn og varemærker for produkter beskrevet på denne side er beskyttet af danske og internationale regler. Der kræves skriftlig tilladelse fra Janssen-Cilag A/S for at bruge disse i videre omfang end blot henvisning til service og andre produkter, medmindre der er tale om privat brug.

Al kommunikation foregår i henhold til vores ansvarspolitik. Janssen-Cilag A/S kan frit benytte indsendt information fra brugere mv., inklusiv alle ideer, opfindelser, teknikker og knowhow, som det beskrives i afsnittet "Din sikkerhed", eksempelvis til udvikling, produktion og markedsføring. I nogle jurisdiktioner kan en sådan klausul være helt eller delvis ugyldig. Du vil således muligvis ikke være underlagt denne klausul. Besøgende på denne side er ansvarlige for den information, de indsender.

Denne hjemmeside er udviklet for at servicere sine brugere. En del af hjemmesiden er for befolkningen i Danmark, mens den anden del er for fagfolk i den danske sundhedssektor. Denne hjemmeside er ikke beregnet for børn under 13 år.

Janssen-Cilag A/S har ret til at ændre indholdet på siden når som helst, og Janssen-Cilag A/S ansvarspolitik kan ændre indhold fra tid til anden. Ændringer vil blive offentliggjort på denne side og på hjemmesiden.

Brugere bør derfor med jævne mellemrum gennemgå de gældende regler, da de træder i kraft i det øjeblik, de bliver gjort offentligt tilgængelige på hjemmesiden. Læs om din sikkerhed ved brug af denne hjemmeside under: ANSVARSFORHOLD. Ophavsret er senest opdateret: 01.11.2015.