Rollen som pårørende

Bortset fra afsnittet ”Pårørende” er dette site med sine vendinger som  ”du” og ”dig” rent sprogligt henvendt direkte til mennesker med skizofreni. Men indholdet er i lige så høj grad henvendt til dig som nærtstående til en person med skizofreni.

Tanken med sitet er, at du enten alene eller sammen med din nærtstående, der har skizofreni, kan blive klogere på alle aspekter af behandling, medicin, sociale forhold og baggrundsviden, som kan hjælpe vedkommende til at få det bedre.

ROLLEN SOM PÅRØRENDE

Læs mindre

Læs mere

For de fleste mennesker vil det være en stor omvæltning at skulle leve tæt på en person med skizofreni. Pleje og støtte til en ven eller et nærtstående familiemedlem med skizofreni kan i perioder være et fuldtidsjob.

Læs mindre

Læs mere

Er man involveret i pleje af en person med skizofreni, kan det være svært at håndtere de psykotiske episoder og de positive og negative symptomer, som vedkommende oplever. Det kan være vanskeligt at kombinere plejen med at tage sig af andre familiemedlemmer og samtidig passe sit arbejde. Pårørende kan også opleve en overvældende følelse af tab og tristhed, som kan påvirke både familien og sociale og arbejdsrelaterede aktiviteter. 

Familiemedlemmer er meget vigtige for personer med skizofreni på grund af den følelsesmæssige og sociale støtte, de kan give. Det kan være i form af praktisk hjælp med huslige aktiviteter som rengøring, madlavning og personlig hygiejne, at gå med dem til lægen og motivere dem til at fortsætte med at tage medicinen efter lægens anvisninger. Ved at overholde medicineringen og gå regelmæssigt til lægen kan man kontrollere mange af de psykotiske symptomer, som kan gøre det muligt at fortsætte en normal dagligdag. 

Mennesker med skizofreni, som har støtte fra familien, får ofte bedre livskompetencer end dem, som er isolerede. Selvom man bor alene, har man stadig brug for støtte fra familie og venner. Et stabilt miljø kan hjælpe mennesker med skizofreni med at overholde behandlingen og holde tæt kontakt med lægen og sundhedsteamet.1