Om skizofreni

Skizofreni er en kompleks sygdom, som kan give problemer med ens tanker. Det kan føre til hallucinationer, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser og usædvanlig tale eller adfærd (også kaldet “psykotiske symptomer”).1,2

citat Når et menneske udvikler skizofreni, vil det ofte være en gradvis proces, der indebærer en række advarselstegn.

Disse symptomer betyder, at personer med skizofreni kan have svært ved at omgås andre mennesker og kan trække sig tilbage fra dagligdags-aktiviteter og omgivelserne.1,2

Syitä

Man kender ikke én enkelt årsag til skizofreni.

Som med andre almindelige, kroniske sygdomme som for eksempel diabetes og hjertesygdom mener man, at det er forskellige faktorer, der tilsammen er medvirkende til udvikling af skizofreni.12

Eksperter i psykiske sygdomme er enige om, at symptomerne skyldes problemer med at overføre og behandle informationer i hjernen [APA Clinical Guidelines, 2004].1 Problemer opstår, når den normale kommunikation mellem hjernens nerveceller, som sker ved, at der frigives kemikalier, ikke fungerer korrekt.9

Genetiske og miljømæssige faktorer eller en hjerneskade omkring fødselstidspunktet kan have betydning.1,13 Alle disse faktorer menes at øge risikoen for, at visse mennesker oplever psykotiske symptomer, som kan udløses af flere forskellige hændelser og situationer i livet, for eksempel ved social isolation og stress, særligt i den tidlige voksenalder.

Narkotika som f.eks. cannabis har også været forbundet med udløsning af skizofreni og midlertidige psykotiske symptomer.1

Læs mindre

Læs mere