Beskrivelse af symptomer

De første tegn på skizofreni opstår som regel i teenageårene eller tidligt i voksenalderen, men man har også set, at de har vist sig hos personer, som er over 40 år.10

Både mænd og kvinder har risiko for at få skizofreni, men symptomerne viser sig ofte i en yngre alder hos mænd end hos kvinder.11

Symptomerne på skizofreni er forskellige fra person til person, men de opdeles generelt i disse fire grupper:

Positive symptomer

For eksempel hallucinationer, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser og ophidselse, som raske personer normalt ikke har, og som betragtes som “tilføjet” på grund af sygdommen.

Negative symptomer

Kan betragtes som adfærd, som “mangler” (for eksempel mangel på drive eller initiativ, emotionel reaktion, entusiasme, social interaktion.) 5 De fleste har disse psykologiske evner, men personer med skizofreni har i nogen grad “mistet” dem.

 

Tunnetilaan liittyvät oireet

Kan påvirke stemningslejet, for eksempel depression, angst, ensomhed og selvmordstanker.

Kognitive symptomer

Kan påvirke hukommelsesfunktion, give nedsat koncentration og opmærksomhed og vanskeligheder ved planlægning (problemløsning).

Udvikling

De fleste med skizofreni oplever flere psykotiske episoder (perioder hvor positive symptomer er mere relevante) i deres liv.6,8

De positive symptomer varierer som regel med tiden, hvor de kan forværres i perioder med tilbagefald og forbedres i perioder med bedring.1 

Personer med skizofreni kan leve relativt normalt mellem psykotiske episoder og virke raske og stabile. Men der opstår ofte negative symptomer efter den første episode, som kan vare ved længe og blive forværret efter den.1,9 

Et vedvarende eller tilbagevendende sygdomsmønster kaldes kronisk skizofreni. De fleste patienter med skizofreni har brug for langsigtet behandling, som normalt omfatter brug af medicin.1,9

Læs mindre

Læs mere