1

Før besøget kan du skrive de spørgsmål ned, du vil stille til lægen.