Arbejde

At begynde at arbejde eller studere igen efter en psykotisk episode giver almindeligvis en følelse af tilfredshed og styrker den generelle trivsel.

Afhængig af hvor hårdt du har været ramt på dine kognitive funktioner (for eksempel koncentration, hukommelse, tanker, evnen til at planlægge og til at løse problemer), kan det påvirke muligheden for at vende tilbage til en uddannelse eller finde og beholde et job. Det kan derfor være vigtigt at få hjælp og støtte til at træne og kompensere for evt. kognitive vanskeligheder.

 

ARBEJDE OG MENTAL SUNDHED

Læs mindre

Læs mere

Brug dette skema som hjælp, når du skal tale med sundhedspersonale om fordele og risici ved at være arbejdsløs eller søge arbejde. 

Gør det en forskel for mit helbred at være i arbejde?

Læs mindre

Læs mere

Ikke i arbejde

Forskning viser, at arbejdsløshed, i mere end seks måneder, påvirker både den fysiske og den mentale sundhedstilstand negativt. Jo længere tid du ikke arbejder, jo større risiko er der for, at det påvirker dit helbred.

Tilbage i arbejde

Det er godt for din fysiske og mentale sundhed at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og det er med til at forhindre, at du får det dårligt igen. Forskning har vist, at betalt arbejde forbedrer indtægtsniveau, udnyttelse af tid, motivation, selvtillid og selvagtelse og giver bedre psykisk velbefindende. Et job, der passer til dine kvalifikationer, og hvor arbejdsgiveren støtter dig, er godt for din mentale sundhed.

 

Hvad er fordelene?

Læs mindre

Læs mere

Ikke i arbejde

For de fleste er der ingen fordele forbundet med at være uden arbejde, i mere end seks måneder, uanset typen af arbejde.

Tilbage i arbejde

Du har tre gange så stor chance for at få et arbejde, hvis du får hjælp fra en jobkonsulent.(se note.1) De kan rådgive dig om mange udfordringer som f.eks. at tale om din psykiske lidelse med potentielle arbejdsgivere og kolleger. De kan også hjælpe dig med at håndtere nervøsitet for at begynde at arbejde, bekymringer med hensyn til arten af din psykiske lidelse, tidligere stofmisbrug eller en straffeattest, der kan påvirke dine muligheder for at få et job.

 

Hvad er risiciene?

Læs mindre

Læs mere

Ikke i arbejde

Det er vanskeligt at forudsige symptomernes udvikling, så hvis du venter, til du har det godt, risikerer du aldrig at komme i arbejde igen. Jo længere tid du er arbejdsløs, jo sværere er det at komme i gang igen. Du risikerer at blive usikker og føle dig isoleret, eller du bliver bange for, at du har mistet dine færdigheder og kompetencer. Det kan også være ubehageligt at skulle forklare en arbejdsgiver, hvorfor der er et hul i rækken af dine ansættelser.

Tilbage i arbejde

Du føler dig måske stresset eller bekymret for, at nogle offentlige ydelser bliver nedsat eller forsvinder, fordi du kommer i arbejde, eller fordi du skal tale med en arbejdsgiver om din psykiske lidelse. Det kan din jobkonsulent(se note.1) og sundhedspersonalet hjælpe dig med.

 

Hvilke muligheder har jeg?

Læs mindre

Læs mere

Ikke i arbejde

Hvis du ikke føler dig klar til et rigtigt job, kan du overveje andre arbejdsrelaterede aktiviteter som at studere, frivilligt arbejde eller at tage dig af et andet menneske. Tal med sundhedspersonalet om dine arbejdsmæssige mål og ønsker og bed dem notere det i din behandlingsplan. Du beslutter måske at lade være med at arbejde, men der er mange beviser på, at det ikke gavner hverken din fysiske eller psykiske sundhed. Før du beslutter dig til ikke at arbejde, kan det være en god idé at få rådgivning fra en jobkonsulent.

Tilbage i arbejde

Hvis du ønsker at komme i arbejde igen, kan du blive henvist til en jobkonsulent.(se note.1) Han/hun kan matche dine præferencer, erfaringer og styrker med forskellige jobtyper. Mange begynder med en deltidsstilling og bliver glade for at arbejde på nedsat tid. Andre går op på fuld tid med eller uden støtte fra jobkonsulenten.

 

Hvornår kan jeg komme tilbage på arbejdet?

Læs mindre

Læs mere

Ikke i arbejde

Ikke relevant.

Tilbage i arbejde

Du kan planlægge at komme i arbejde igen, så snart du ønsker det. Du behøver ikke at vente på bedring af dine symptomer. En jobkonsulent(se note.1) hjælper dig som regel med at begynde at søge arbejde cirka fire uger efter, at du har kontaktet ham/hende.

 

Læs mindre

Læs mere

Note 1: Termen "jobkonsulent" betegner en erhvervsrådgiver eller -konsulent, som arbejder evidensbaseret med at hjælpe mennesker med psykiske lidelser med at finde arbejde og forblive på arbejdsmarkedet. Du kan finde flere oplysninger om evidensbaseret støtte til at komme i arbejde på: http://www.dartmouth.edu/~ips/ and http://www.tepou.co.nz/improving-services/ebse 

Redaktører: Heather Kongs-Taylor, Helen Lockett, Fiona Clapham Howard, Debbie Cohen, Warren Elwin, Eóin Killackey, Lik Loh, Rebecca Priest, Glen Simblett, Marie-Anne Durand, Glyn Elwyn 

Evidensdokument:http://www.optionsrid.org/resources/emplovmentandmentalhealth evidence.pdf Publiceringsdato: 9. maj 2014 Udløbsdato: 9. maj 2015 ISBN: 978-0-9575461-5-8 Licens: CC BY-NC-ND 4.0 (International) Download den nyeste version på: http://www.optiongrid.org