Socialt liv

Det er et vigtigt mål, at du fortsat er i bedring. Det indebærer også, at du fungerer bedre alene og sammen med andre, når dine symptomer er stabiliseret, og at din livskvalitet øges. Du kan opleve, at det er lettere at deltage i sociale aktiviteter og indgå i sammenhænge som eksempelvis en uddannelse eller et arbejde.

citat Det er et vigtigt mål, at du fortsat er i bedring.

Men selv når du vender tilbage til dit normale liv igen, skal du huske at overholde den medicinering, lægen har anvist for at hjælpe med at kontrollere symptomerne samt hjælpe dig med at fortsætte din bedring. Mange opnår en hel del i livet og får et godt og indholdsrigt liv til trods for, at de har skizofreni.

 

Venner og familie

Skizofreni kan ændre livet dramatisk for både dem, der selv lever med sygdommen, og dem, som er tæt på mennesker med skizofreni.

Er man involveret i pleje af en person med skizofreni, kan det være svært at håndtere de psykotiske episoder og de positive og negative symptomer, som vedkommende oplever.

Pleje af en nær ven eller slægtning med skizofreni kan i perioder være et fuldtidsjob. Det gør det vanskeligt at kombinere plejen med at tage sig af andre familiemedlemmer og samtidig passe sit arbejde. Pårørende kan også opleve en overvældende følelse af tab og tristhed, som kan påvirke både familien og sociale og arbejdsrelaterede aktiviteter.

Familiemedlemmer er meget vigtige for personer med skizofreni på grund af den følelsesmæssige og sociale støtte, de kan give. Det kan være i form af praktisk hjælp med huslige aktiviteter som rengøring, madlavning og personlig hygiejne, at gå med dem til lægen og motivere dem til at fortsætte med at tage medicinen efter lægens anvisninger. Ved at overholde medicineringen og gå regelmæssigt til lægen kan man kontrollere mange af de psykotiske symptomer, som kan gøre det muligt at fortsætte en normal dagligdag.

Mennesker med skizofreni, som har støtte fra familien, får ofte bedre livskompetencer end dem, som er isolerede. Selvom man bor alene, har man stadig brug for støtte fra familie og venner. Et stabilt miljø kan hjælpe mennesker med skizofreni med at overholde behandlingen og holde tæt kontakt med lægen og sundhedsteamet.1

Læs mindre

Læs mere

Socialt liv

Mange med skizofreni trækker sig tilbage fra samvær med andre mennesker – det er et af de almindelige, negative symptomer på sygdommen.

Man kan også mangle motivation til at deltage i dagligdagen på grund af sine symptomer.

Det kan føre til en følelse af isolation og en manglende evne til at forholde sig til andre og opbygge meningsfyldte forhold. Psykoterapi og psykosociale interventioner, som benyttes i dag, kan hjælpe med at overvinde de sociale barrierer ved skizofreni og hjælpe til at få et normalt socialt liv.1

Det er vigtigt for mennesker med skizofreni at føle sig trygge og accepterede. Det kan forbedre din og din families generelle trivsel. Men for at det kan ske, skal symptomerne på skizofreni være under kontrol – man skal altså blive ved at tage medicinen efter lægens anvisninger.

Læs mindre

Læs mere