Psykisk sundhed og trivsel

Er du ramt af skizofreni, har det måske påvirket din livsstil. Nogle begynder at ryge mere, hvilket kan medføre en række alvorlige helbredsproblemer, og problemerne kan blive forværret, hvis man drikker meget alkohol, tager ulovlige stoffer, får en dårlig kost, ikke motionerer eller i det hele taget ikke tager vare på sig selv.

Læs mindre

Læs mere

Ændringer i livsstil og bivirkninger ved medicinen kan medføre, at personer med skizofreni tager på, hvilket kan give problemer i forbindelse med stor overvægt.
Stor overvægt kan i sig selv have en stor indflydelse på den fysiske sundhed som for eksempel øget risiko for hjertesygdom eller diabetes. Derfor anbefales det, at man får en årlig helbredskontrol.

Man kan også have brug for hjælp fra en diætist, en misbrugskonsulent, fodpleje, tandlæge og anden sundhedsinformation.
Med godt helbred og social støtte er det muligt at reducere de fysiske risici ved skizofreni, herunder bivirkninger ved behandlinger og livsstilsændringer.

Hold dig i form

Når man har psykiske problemer, glemmer man ofte sit fysiske velvære.

Men det er vigtigt, at du forsøger at leve så sundt som muligt. Dårlig kost, rygning og indtagelse af alkohol samt manglende motion er medvirkende faktorer til et dårligt helbred.

Seksualitet

Sunde seksuelle forhold er en vigtig del af livet og et mål for livskvalitet. Men det seksuelle kan blive påvirket, når man får skizofreni.

Selve skizofrenien, ændringer i stemningsleje på grund af skizofrenien, eller bivirkningerne af noget af medicinen kan føre til seksuel dysfunktion og nedsat seksuel lyst.

Hvis det skulle ske, er det vigtigt, at du ikke bare holder op med at tage din medicin. Selvom man synes, at det er pinligt, er det vigtigt at kontakte lægen eller psykiateren, da der er forskellige behandlingsmuligheder. 

Mens de akutte skizofrenisymptomer er aktive, kan nogle miste deres seksuelle hæmninger eller opleve ukarakteristiske seksuelle drifter. Det kan medføre en øget risiko for risikabel seksuel adfærd.24 Det er vigtigt, at også unge med skizofreni opmuntres til at få information og råd om prævention og seksuelt overførte sygdomme. Hvis man indleder et nyt forhold, er det altid en god idé at overveje at beskytte sig selv og sin partner.

Læs mindre

Læs mere

Spiritualitet

En følelse af at høre til og være en del af et fællesskab kan have stor betydning. 

For mange mennesker kan spirituelle og religiøse overbevisninger give en fornemmelse af tryghed, identitet, kulturel bevidsthed og samfundsengagement. 

Trosfællesskaber kan tilbyde et støttenetværk, særligt i kriseperioder. Disse samfund kan også være “et venligt ansigt” og spille en vigtig rolle i håndteringen af skizofreni.

Kirker og andre trossteder kan tilbyde et støttende miljø, hvor man kan tale om en situation, føle sig mindre isoleret, angst og diskrimineret. Der kan dog være tidspunkter, hvor psykotiske symptomer får folk til at tro på et mere betydningsfuldt og af og til ubehageligt spirituelt forhold.

Symptomer som at høre stemmer og religiøse vrangforestillinger kan opfattes som spirituelle erfaringer og kan føre til, at nogle bliver sårbare over for visse religiøse grupper.

Læs mindre

Læs mere