Erfaringer fra hverdagen

Hvis en af dine nære har fået diagnosticeret skizofreni, kan du spille en meget vigtig rolle ved at give vedkommende støtte og hjælpe ham eller hende med at få den relevante behandling.1Det er vigtigt at få noget at vide om skizofreni for at kunne støtte mennesker med skizofreni bedst muligt. Lægen bør være parat til at besvare eventuelle spørgsmål fra nærtstående om, hvad skizofreni er, og hvordan man behandler det.Mennesker med skizofreni kan i dårlige perioder have svært ved at kommunikere under en samtale med lægen. I nogle tilfælde er det kun et medlem af patientens familie eller en god ven, som er opmærksom på den ændrede adfærd eller de ændrede opfattelser. Derfor kan familie og venner være vigtige som støttepersoner under konsultationer hos lægen.Som nærtstående til en person med skizofreni hjælper det at kende familiens medicinske historie, og hvilken medicin vedkommende har taget. Man kan også ønske at stille spørgsmål om medicin, bivirkninger, langsigtet påvirkning af helbredet og risiko for indlæggelse. Det er en god idé, at du skriver spørgsmålene ned på forhånd og har papir og kuglepen med under besøget, hvis du vil tage noter.

video_slideshow_video: 
video_slideshow_title_2: 
Når jeg møder fordomme
video_slideshow_body_2: 
Hvad betyder familien for et menneske med skizofreni? Hvordan er det at blive forladt af venner, og hvad betyder det at møde forståelse og være sammen med andre? Hør her, hvad Melisa, Kasper, Birgitte og Jakob siger om disse og andre vigtige emner: