Om skizofreni

Skizofreni er en kompleks sygdom, som giver problemer med tankeprocesserne. Det kan føre til hallucinationer, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser og usædvanlig tale eller adfærd (også kaldet “psykotiske symptomer”).1,2

Hvordan kan man genkende skizofreni?

Disse symptomer betyder, at personer med skizofreni kan have svært ved at interagere med hinanden og kan trække sig tilbage fra dagligdags aktiviteter og omgivelserne.1,2

Forestillinger om, hvordan det er at leve med skizofreni

Skizofreni er ikke “personlighedsspaltning”, som navnet antyder, men personer med skizofreni kan opfatte verden anderledes, end omgivelserne gør. De kan høre/se/lugte/mærke ting, som andre ikke oplever (hallucinationer), f.eks. høre stemmer (som er den mest almindelige hallucination). De kan have en fast tro på ting, som ikke findes (vrangforestillinger), f.eks. at andre læser eller kontrollerer deres tanker eller rotter sig sammen om at gøre dem ondt. Mennesker med skizofreni kan af og til leve i en verden med hallucinationer og vrangforestillinger, som kan være skræmmende, forvirrende eller angstfremkaldende. De kan blive så forvirrede, at de både selv kan være bange og samtidig virke skræmmende på omgivelserne.

Før i tiden var der et polariseret syn på skizofreni, hvor mennesker blev betragtet enten som “syge” eller “raske”. Det synspunkt har imidlertid ændret sig til at bestå af et spektrum af “raskhed”, som går fra at være akut syg og gennem forskellige funktionsniveauer til niveauet “rask”. Det betyder, at patienter med skizofreni kan opleve forbedringer med hensyn til at lære at håndtere sygdommen og nå eller genvinde et niveau af funktion i dagligdagen, som er passende for den enkelte. Der er forskellige ting, som kan fremme processen. Det er forskelligt fra person til person, hvor meget gavn man har af dem.

Behandling spiller en central rolle for de fleste med skizofreni. Ud over de medicinbaserede behandlinger kan det også hjælpe at lære at håndtere skizofrenien ved hjælp af samtaleterapi, og man kan finde nyttige oplysninger hos støttegrupper for patienter.

For nogle er maleri, poesi, musik eller andre kreative kunstformer grundlæggende værktøjer, som hjælper med at genfinde balancen i livet. For andre er det meget vigtigt at dyrke sport og holde sig i form for at blive ved at have det godt. For mange mennesker er det en kombination af medicin og andre metoder, som gør det muligt begynde processen med at få det bedre og blive ved at have det godt.

Mennesker med skizofreni kan opleve store udsving i livet. Familie og venner kan også blive meget påvirket af det traumatiske ved at se den måde, sygdommen påvirker personen på og de problemer, der er forbundet med at støtte patienten. Det kan være vanskeligt for familiemedlemmer, særligt når de husker, hvordan personen var, før vedkommende blev syg.

Det er vigtigt at indse, at selvom skizofreni både kan være pinefuldt og skræmmende, betyder det ikke, at mennesker med skizofreni ikke kan have en god livskvalitet og muligvis have et arbejde. Ligesom alle andre med en langvarig eller tilbagevendende sygdom kan mennesker med skizofreni lære at håndtere deres sygdom og komme videre med deres liv.

Referencer:

1. APA Clinical Guidelines. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with schizophrenia. 2004

2. Falkai P et al. World J Biol Psychiatry 2005; 6: 132-191.